Blasonering: I rött fält inom en bård av silver ett korsat kors av samma metall, vars samtliga armar sluta i utböjda spetsar.