Blasonering: I rött en balkvis ställd ström, åtföljd av två kvarnhjul, allt av guld.