Blasonering: I grönt fält ett ankare, ovan åtföljt av två stolpvis ordnade, bjälkvis lagda garvarknivar, allt av silver