Ängelholm utgör kärnan i kommunen som utöver staden byggts upp från elva landskommuner.

Skäldervikens municipalsamhälle bildades 1935 och upplöstes 1959. Munka-Ljungby municipalsamhälle bildades 1945 och upplöstes 1961.

Ausås, Hjärnarp, Munka-Ljungby och Östra Ljungbys storkommuner skapades vid 1952-års kommunreform. Samma år införlivades Höja och Rebbelberga landskommuner i Ängelholms stad.

1971 uppstod Ängelholms kommun genom sammanslagning av Ängelholms stad, Ausås, Barkåkra, Hjärnarp och Munka-Ljungby landskommuner samt Össjö från den upplösta Östra Ljungby landskommun.

Blasonering: I blått fält två korslagda laxar av silver under en krona av guld och däröver en kerub av silver.

Alla platser i Ängelholms kommun