1862 bestod nuvarande Åstorps kommuns yta av Björnekulla, Kvidinge och Västra Broby landskommuner. Med järnvägen växte Åstorp fram. Åstorps municipalsamhälle bildades 1887 inom Björnekulla landskommun. Kommunen omvandlades till köping 1946.

Kvidinge municipalsamhälle bildades 1932 och upplöstes först 1970.

Vid kommunreformen 1952 inlemmades Västra Broby i Åstorps köping. Köpingen omvandlades till Åstorps kommun 1971. Kvidinge kommun inlemmades 1974.

Blasonering: Sköld, kluven av silver, vari en upprest björn med tunga och klor av guld, och svart, vari två stolpvis ordnade kugghjul av silver.