Båstads kommun innefattar Bjärehalvön i Skåne samt Östra Karups distrikt (socken) i Halland som fram till 1971 tillhörde Hallands län.

Båstad fick köpingstatus 1858. Vid 1862-års kommunreform begränsades statusen till att Båstad kom att ingå i Båstads landskommun men med köpings namn. 1885 började ordningsstadgan för rikets städer gälla i Båstad.

År 1900 alternativt 1924 inrättades Båstads köpings municipalsamhälle. Malen i östra Båstad blev municipalsamhälle 1931. År 1937 bildades Båstads köping av municipalsamhällena samt Båstads landskommun.

Torekovs municipalsamhälle inrättades 1879 och upplöstes 1952. Samma år skapades storkommunerna Förslövsholm, Västra Bjäre (där Torekov ingick) och Karup i Hallands län.

Båstads kommun uppstod 1971 från Båstads köping, Förslövsholm, Västra Bjäre samt Östra Karup från upplösta Karups kommun.

Blasonering: I fält av silver ett rött tremastat kofferdifartyg med tre råsegel å de båda främre masterna och ett latinmesansegel å mesanmasten (, som har en naturfärgad svensk flagga på toppen)

Alla platser i Båstads kommun