Bjuvs kommun utgjorde ett centrum för den skånska stenkolsindustrin. Samhällena i området växte upp kring gruvnäringen och järnvägarna. Nuvarande kommunens område bestod efter 1862-års kommunreform av Bjuv, Ekeby, Norra Vram, Södra Vram och Risekatslösa landskommuner.

Bjuv utvecklades till municipalsamhälle 1891 och därefter till köping 1946.

Billesholm växte fram på gränsen mellan Norra Vram och Risekatslösa, men läget medförde till att det aldrig bildades ett municipalsamhälle. Billesholms administrativa problem löstes 1952 då storkommunen Billesholm skapades av Risekatslösa, Södra Vram samt delar av Norra Vram. Övriga delar av Norra Vram inlemmades i Bjuvs köping.

Bjuvs kommun skapades 1971 från köpingen. 1974 utökades kommunen med Billesholms och Ekeby kommuner.

Blasonering: I svart fält en stolpe av silver, belagd med ett svart gruvbloss med röd låga.

Alla platser i Bjuvs kommun