Förutsättningen för de framgångsrika industrierna i Bromölla var kaolin– och kalkfyndigheterna på Ivön. Dessa skapades under olika geologiska tidsåldrar, vilket innebär att kaolinet ligger under ett ibland mer än tio meter tjockt kalklager. I sjön har man funnit lämningar av en svanhalsödla som levde för 60 miljoner år sedan. Dinosaurien har fått namnet Scanisaurus.

Ett viktigt årtal för Bromöllas utveckling var 1874 då Sölvesborg-Kristianstad Järnväg invigdes samt att det genomfördes en mindre sänkning av Ivösjön.

På delar av den torrlagda sjöbotten anlades ett första kalkugn på 1880-talet, från vilken Iföverken utvecklades under 18- och 1900-talet. Kring chamotte– och senare cement-, golvplatte- och porslinstillverkningen växte ett bruksort fram.

En intressant arkitektonisk specialitet för Bromölla är villaträdgårdarnas cementstaket. De blev populära särskilt på 1930-talet. Kvaliteten var dock inte den bästa och många staket har förfallit och rent av tagits bort. Ett exempel från 2014.

Betongstaket i Bromölla
Cementstaket. Se fler exempel i Resepraktikans bloggpost om Bromöllas cementstaket.

Alla platser i Bromölla