Slättbygden där Eslövs kommun ligger bestod 1862 av 20 landskommuner. Centralorten Eslöv växte fram tack vare järnvägarna. Eslövs köping bröts ur Västra Sallerups landskommun 1875.

Västra Sallerups municipalsamhälle bildades i landskommunen 1894 och inkorporerads i Eslövs köping 1909. Eslöv blev stad 1911.

Inom nuvarande kommunens gränser fanns fler municipalsamhällen: Löberöd (1899-1954) och Marieholm (1915-1960).

1952-års kommunreform gav upphov till storkommunerna Bosarp, Harrie, Löberöd, Marieholm, Röstånga, Skarhult och Snogeröd.

1967 växte Eslöv genom att inlemma Bosarp. 1969 upplöstes landskommunerna Harrie, Röstånga och Snogeröd. Delar av dessa kommuner tillföll Eslövs stad.

Vid kommunreformen 1971 omvandlades staden till Eslövs kommun. Den nya kommunen växte dessutom med Löberöd, Skarhult samt delar av Marieholms landskommun.

Blasonering: En blå sköld med ett vingadt hjul och däröfver ett klöfverblad, allt af guld.

Alla platser i Eslövs kommun