Hässleholms kommun är Skånes till ytan näst största kommun, något mindre än Kristianstads kommun.

Det fanns ingen stad inom nuvarande kommunens gränser vid kommunreformen 1862, men 21 socknar/ landskommuner. Hässleholm växte fram tack vare järnvägen. Hässleholms municipalsamhälle skapades 1887 på gränsen mellan Stoby och Vankiva landskommuner. Samhället blev köping 1908 och stad 1914.

Järnvägarna bidrog till att flera andra municipalsamhällen grundlades. Det andra årtalet anger när samhället upplöstes. Hästveda (1887-1959), Sösdala (1893-1966), Bjärnum (1918-1958), Tyringe (1928-1970). Endast Vinslöv (1898) växte till att bli en köping 1934.

Vid kommunreformen 1952 skapades storkommunerna Bjärnum, Sösdala och Tyringe.

Vid 1971-års kommunreform skapades Hässleholms kommun av Hässleholms stad och Stoby landskommun. Vinslövs köping och Vinslövs landskommun omvandlades till kommunerna Vinslövs centralkommun och Vinslövs kommun. Dessa kommuner inkorporerades 1974 i Hässleholms kommun. Samma år tillfördes även Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe samt delar av Vittsjö kommun.

Blasonering: En sköld av guld med ett grönt andreaskors, åtföljt av fyra nötklasar av samma färg.

Alla platser i Hässleholms kommun