Hässleholm kan härleda både sin existens och sitt namn till Hässleholmgården och dess ägare familjen Ehrenborg i mitten på 1800-talet. Ehrenborg donerade mark bland annat till stationsområdet för bygget av Södra stambanan.

Genom denna donation förlades stationen 1860 till nuvarande plats. Järnvägen drogs inte över Röinge som var ett dåtida centrum med tingshus och gästgivaregård. Det nya stationssamhället fick sitt namn efter Hässleholmsgården och inte efter socknen, Stoby, som det låg i. Andra samhällen längs stambanan, som Nässjö, fick namn efter socknen även om sockenkyrkan kunde ligga flera kilometer från stationen.

Hässleholm kom att utvecklas till en viktig järnvägsknut längs stambanan mellan Osby och Höör. Från Hässleholm anlades anslutande järnvägar till Kristianstad, Helsingborg och via Markaryd till Veinge vid dåvarande Västkustbanan. Hässleholm växte snabbt, blev köping 1901 och fick stadsrättigheter 1914.

Under 1900-talet utvecklades Hässleholm även till en viktig militärstad när de militära förbanden T4 (1907) och P2 (1947) omlokaliserades från Landskrona respektive Helsingborg. Den militära eran tog slut när Hässleholms garnison lades ned år 2000.

Östra Hässleholm

Hässleholm är delad av stambanan i en östlig och västlig del. En tur i östra halvan börjar från järnvägsstationens stationsbyggnad. Byggnaden ligger vid Järnvägsgatan med stadens paradgata Första Avenyn rakt fram. Avenyn börjar med två förhållandevis höga byggnader på var sin sida gatan. Till vänster Skånska banken-huset från 1960. Detta hus ersatte det legendariska Berns hotell med trädgård.

Till höger står ett ståtligt sekelskiftshus. Här hade tidningen Norra Skåne sin huvudredaktion fram till nya lokaler stod klara vid Vankivavägen 1991. Tidningen ägde öven andra fastigheter i kvarteret som sitt tryckeri. Efter flytten 1991 revs övriga byggnader i kvarteret och i dess ställe reser sig Hässleholm kulturhus (2000). Här finns bland annat stadsbiblioteket, restauranglokaler, teater konferens samt biograf. Parkbiografen med sina tre salonger kom att fortsätta biograftraditionen efter biograferna Metropol (nerlagd 1982), Grand (nerlagd 1985) samt Park (stängdes i samband med att nya biografen med samma namn öppnade).

Redan efter ett kvarter öppnar sig Första Avenyn till vänster till Stortorget, stadens viktigaste torg. Avenyn fortsätter uppför en backe förbi Stadshotellet; korsar därefter Östergatan med Norra Skånes nuvarande redaktion till vänster i det gamla Ebeneser. Till höger, söderut finns second hand-butikerna Kupan samt RG:s. Första Avenyn avslutas vid en öppen plats vid Skolgatan. Här finns Hässleholms kyrka och gamla Kyrkoskolan.

Bortom kyrkan och skolan finns Västra Göinge hembygdsförenings museum. Museet ligger i anslutning till hembygdsparken. Söder om parken leder ett stråk av grönområden till numera rivna folkparken Björksäter.

Väljs istället vägen norrut ner längs Skolgatan nås Stadshuset vid Nytorget. Vid torget finns även ena ändan av köpcentrat Gallerian (ursprungligen Snapphanegallerian). Norr om stadshuset går den urgamla landsvägen mot Röinge. Följer man denna mot öster nås Q-poolen med sporthall och simhall.

Från Q-poolen går det att skymta vattentornet uppe på Galgbacken. Träden på kullen har nästan växt ikapp tornet. Vid Linnéskolan korsar Norra Kringelvägen Röingegatan. Följer man denna väg norrut under järnvägen mot Kristianstad finns Hässleholms museum i gamla industrilokaler. Norr om Linnéskolan ligger Hässleholms lasarett samt idrottsplatsen Göingevallen. Hässleholms fotbollklubbars matcher spelas numera på Österås.

Tillbaka vid Nytorget leder Tingshusgatan västerut förbi Hässleholms tingsrätt. En del av gamla stadsparken ligger i anslutning till torget. Huvuddelen ligger dock på andra sidan Viaduktgatan som drogs igenom parken på 1970-talet. Vid parken ligger Hässleholms gymnasium som växt fram från Hässleholms tekniska skola (HTS) samt det på 1960-talet rivna läroverket.

Viaduktgatan leder mot väster över bron. På höger sida ligger gamla polishuset som på 1970-talet ersatte gamla brandstationen. Brandkåren fick nya lokaler 1969 söder om centrum. Polisen fick nyare och mindre lokaler 2000 vid Andra Avenyn.

Västra Hässleholm.

En tur i västra Hässleholm kan börja från Viaduktbron några hundra meter norr om järnvägsstationen. Västra sidan har genomgått stora förändringar sedan de industrierna vid järnvägen antingen flyttade som Hässleholms mekaniska verkstad eller lades ner som Hässleholms bryggeri. Av mekaniska verkstaden finns inget kvar. Av bryggeriet kvarstår en mindre byggnad. Industriområdet har ersatts av bostäder samt företags- och utbildningssatsningen Norra Station. Området förtätas med bland annat ett nytt huvudkontor får Skånetrafiken.

Ett industriellt minnesmärke i området är Hässleholms filfabrik. Hässleholms godsmagasin brann upp 2019, vilket medförde att tågtrafiken till och från Hässleholm stod stilla i veckor. Bredvid godsmagasinet fanns förr det nedlagda mejeriet som revs 2003 för att ge plats åt en Nettobutik (numera Coop).

Viaduktgatan västerut passerar PMU:s Second hand-butik. Vid korsningen med Vankivavägen kan man ta till höger/ norrut till T4:s kaserner. Regementet flyttade till garnisonen 1986. På andra sidan vägen anlade Norra Skåne sitt nya tidningshus 1991. Här finns även Verumstugan. Bortom det av Norra Skåne övergivna tidningshuset står Havremagasinet.

Vankivavägen söderut (efter att ha passerat Västerkyrkan) slutar i den väldiga 50-talsrondellen vid Grönängsplan. Från rondellen leder Helsingborgsvägen västerut ut från staden. Skånetrafikens busslinje 511 går längs denna väg mot Ängelholm via Örkelljunga.

Från rondellen leder Kristianstadsvägen österut förbi det det nya handelsområdet med City Gross, Systembolaget och ICA Kvantum. Mittemot ligger bowlinghallen Turbinhallen. I samma fastighet ligger en av HIF:s Second Hand-butiker. Den andra finns på Hövdingegatan på Österås.

Från rondellen leder Hovdalavägen till Hovdala slott. Längs denna väg ligger även Hässleholmsgården, brandstationen samt Hässleholmsgårdens golfbana. Från Hovdalavägen finns även en avtagsväg till Hässleholms garnison.

Hässleholm är sedan de stora kommunreformerna huvudort i Hässleholms kommun. Runt om centralorten finns samhällen som tidigare utgjorde egna kommuner. Dessa orter kan nås med lokaltåg från Hässleholm: Sösdala, Tyringe, Bjärnum, Vittsjö, Ballingslöv, Hästveda och Vinslöv.

Journalfilm om Hässleholm från mitten av 1940-talet. Filmen upplagd av YouTube-användaren Jan-Åke Persson

Alla platser i Hässleholm