Helsingborgs kommun har växt fram från Helsingborgs stad (till 1911 Hälsningborgs stad) och 15 landskommuner inom njuvarande kommunens område. 1862 bildades Allerum, Bårslöv, Fjärestad, Fleninge, Frillestad, Helsingborg, Hässlunda, Kattarp, Kropp, Kvistofta, Mörarp, Ottarp, Raus, Välinge och Välluvs landskommuner.

Efter hand växte fyra municipalsamhällen fram och var verksamma tills de inkorporerades i Helsingborgs stad.

Helsingborgs landsförsamlings municipalsamhälle bildades 1890 i Helsingborgs landskommun. Det inkorporerades i Helsingborg i två omgångar 1905 och 1907. Landskommunen inkorporeradas under åren 1914-19.

Övriga municipalsamhällen bildades i Raus landskommun: Köpinge (1894); Raus planterings municipalsamhälle (1904); Råå (1886). Samtliga samhällen upplöstes i samband med att Raus landskommun inkorporerades i Helsingborgs stad 1918.

1952 bildades storkommunerna Kattarp, Mörarp, Vallåkra och Ödåkra. Dessa kommuner omvandlades 1971 tillsammans med Helsingborgs stad till Helsingborgs kommun.

Blasonering: I fält av silver en från en uppskjutande, genomgående, krenelerad mur uppskjutande borg med krenelerad kärna med en spetsig med ett utböjt kors krönt tornhuv, allt i rött.

Alla platser i Helsingborgs kommun