Nuvarande Höganäs kommuns område bestod efter 1862-års kommunreform av följande landskommuner: Brunnby, Farhult, Jonstorp, Viken och Väsby.

Höganäs fiskeläges municipalsamhälle bildades 1889 inom Väsby landskommun. Bruket i närheten utgjorde ett eget, municipalliknande samhälle. De två samhällena slogs samman till Höganäs municipalsamhälle 1908. Industriorten växte och 1936 fick Höganäs stadsrättigheter.

Även andra orter växte under nittonhundratalet och inrättades för några årtioneden som municipalsamhällen: Arild 1915-1965; Mölle 1907-1965; Viken 1921-1964.

1952-års kommunreform medförde bildandet av sammanslagna storkommunerna Jonstorp och Väsby. 1967 inkorporerades Väsby i Höganäs stad.

Höganäs kommun bildades 1971 av Höganäs stad samt Brunnby och Jonstorps landskommuner.

Blasonering: I silver två stolpvis ställda svarta facklor med röd låga, överlagda med ett rött ankare.

Alla platser i Höganäs kommun