Höörs kommun ligger i den skånska risbygden, ett övergångsområde mellan slätten i söder och skogsbygderna i norr. I nuvarande Höörs kommuns område fanns efter 1862-års kommunreform följande landskommuner: Bosjökloster, Gudmuntorp, Hallaröd, Höör, Munkarp, Norra Rörum och Tjörnarp.

Höör skrevs fram till 1917 med ett ö – således inrättades Hörs municipalsamhälle 1901. Detta samhälle växte till att bli Höörs köping 1939.

1952 bildades storkommunerna Norra Frosta, Snogeröd och Sösdala.

Höörs köping utökades 1969 med Norra Frosta landskommun; Bösjökloster och Gudmuntorp från Snogeröds landskommun samt Tjörnarp från Sösdala landskommun. Köpingen omvandlades 1971 till Höörs kommun.

Blasonering: I rött fält en kvarnsten av silver och däröver en ginstam av silver belagd med tre röda lågor.

Alla platser i Höörs kommun