Höör kännetecknas av två ”centrum”. Det södra växte fram kring gästgivaregården, vilken finns belagd från 1715, samt tillverkningen av kvarnstenar. Dessa gjordes av den sandsten som finns i Höörtrakten. Sandstenen har även använts till husbyggnad – mest känd är troligen Lunds domkyrka. Verksamheten var mycket viktig för Höör, vilket kan ses i kommunens vapen. I början av 1900-talet ersattes dock sandstenen i kvarnstenarna av andra material och tillverkningen av kvarnstenar i Höör lades ner.

Det norra centrumet växte fram kring järnvägsstationen vid Södra stambanan. Stationen invigdes 1858 med ett pampigt stationshus. Förhoppningen var att Höör skulle bli en viktig järnvägsknut. Denna förhoppning infriades inte då den helt nya staden Eslöv fick rollen som mellersta Skånes järnvägsknut. På senare år har Höörs utmärkta läge vid stambanan inneburit att orten blivit populär för pendlare.

Stavningen av Höör är intressant då lång vokal i svenska inte brukar visas med dubbel bokstav. I Höörs fall är den officiella stavningsändringen från 1917 kopplad till att lokalpost runt omkring i landet adresserades som Här och därmed kunde hamna i Hör av misstag.

Alla platser i Höör