Hörby kommun har växt fram från ett antal kommuner som skapades vid kommunreformen 1862. Nuvarande kommunen bestod av Fulltofta, Hörby, Lyby, Långaröd, Svensköp, Södra Rörum, Västerstad, Äspinge, Östra Sallerup och Östraby landskommuner.

Hörby municipalsamhälle bildades 1894 för att redan 1900 omvandlas till köping genom utbrytning ur Hörby landskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Bjärsjölagård, Långaröd och Östra Frosta (här ingick f.d. Hörby landskommun).

1969 inkorporerades Östra Frosta och Långaröd i Hörby köping. 1971 omvandlades köpingen till Hörby kommun. 1974 överfördes delar av den upplösta Bjärsjölagårds kommun till Hörby.

Blasonering: Sköld delad i rött och silver, i övre fältet en våg upphängd på spetsen av ett svärd, båda av silver, i nedre fältet ett rött andreaskors.

Alla platser i Hörby kommun