Hörby har en lång historia som en knutpunkt i mellersta Skåne. Orten ligger ungefär halvvägs mellan Lund och Kristianstad. Ställningen som centrum förstärktes även av att ett tingshus lades i Hörby 1697. Närheten till Lund och Kristianstad såg dock till att kväva Hörbys utveckling till att utvecklas till en stad, då byn låg inom fyramilsgränsen för handelsmonopol till de båda handelsstäderna.

Med näringsfrihetsförordningarna 1846 och 1864 kunde Hörby utvecklas mot att bli en handelsort. Nu fick bönder och handelsmän fritt sälja produkter i byar utanför handelsstäderna. Järnvägen innebar ett ytterligare uppsving för Hörby med en första förbindelse till Höör år 1882. Därefter öppnades linjer till Tollarp 1886 (senare vidare till Kristianstad) och Eslöv 1897. Järnvägsepoken i Hörby blev relativt kort med nedläggning av linjen till Höör redan 1928 samt de andra linjerna under 1960-talet. Sommaren 1967 var all järnvägstrafik till Hörby nerlagd.

År 1897 blev Hörby municipalsamhälle och redan 1900 köping. Vid den stora kommunreformen 1952 kvarstod köpingen, medan ett antal storkommuner skapades på den omgivande landsbygden genom kommunsammanslagningar. 1969 slogs köpingen samman med Långaröd och Östra Frosta och ombildades 1971 till Hörby kommun. 1974 tillfördes kommunen församlingarna Västerstad och Östraby från Bjärsjölagårds landskommun.

För den enskilde villa- och sommarstugeägaren är kanske Hörby mest känd för Ekeby-skottkärran och gungställningar, vilka tillverkas av Hörby bruk. För radio- och TV-sändningar har Hörbymasten stor betydelse.

Marknaderna har haft en väldigt stor betydelse för Hörbys utveckling. Marknaderna kom igång redan på 1700-talet, vilket utmanade handelsmonopolen hos köpmännen i Lund och Kristianstad. En bild på Gamla torg är en bra illustration på Hörby som marknadsplats.

Litteratur: Henry Olsson, Berättelsen om Hörbys förvandling under de senaste 150 åren(2001)

Alla platser i Hörby