Kristianstads kommun är Skånes till ytan största kommun. Huvudorter är Kristianstad, tidigare residensstad i Kristianstads län, samt Åhus.

Åhus blev municipalsamhälle 1887 och köping 1905. Vilans municipalsamhälle inrättades 1887 och upplöstes 1941 när Vilan inkorporerades i Kristianstad. Önnestads municipalsamhälle fanns mellan 1931 och årskiftet 1966/ 67. Tollarps municipalsamhälle inrättades 1913 och avskaffades 1957/ 58

Vid kommunreformen 1952 bildades några storkommuner: Araslöv, Oppmanna och Vånga, Tollarp.

Kristianstad expanderade 1967 genom att tillföras Araslöv, Nosaby, Träne och Vä landskommuner.

1971 bildades Kristianstads kommun av Kristianstad och Åhus köping och Everöds landskommun. Kommunen växte 1974 när Degerberga, Tollarp samt Oppmanna och Vånga inkorporerades i Kristianstads kommun.

Blasonering: I blått fält två mot varandra vända, uppresta lejon mellan sig bärande ett krönt monogram, C4, allt av guld.

Alla platser i Kristianstads kommun