Landskrona kommun har växt fram från Landskrona stad samt de landskommuner som fanns inom nuvarande kommunens gränser efter kommunreformen 1862: Annelöv, Asmundtorp, Glumslöv, Härslöv, Sankt Ibb, Saxtorp, Säby, Tofta, Vadensjö och Örja.

Storkommunerna Dösjebro, Härslöv och Rönneberga skapades vid kommunreformen 1952. Sankt Ibbs landskommun (ön Ven) inlemmades i Landskrona stad 1959.

1967 inkorporerades delar av Dösjebro landskommun. 1969 överfördes delar från Rönneberga landskommun.

1971 ombildades Landskrona stad till Landskrona kommun. Kommunen fick sin nuvarande omfattning 1974 när Härslövs kommun uppgick i Landskrona kommun.

Blasonering: Sköld: kvadrerad: I. I blått fält en kunglig krona av guld; II. i fält av silver ett rött krönt lejon, hållande i högra framtassen ett rött svärd och i den vänstra en grön palmkvist; III. I fält av silver ett åt vänster mellan två röda pelare seglande rött skepp på en av en vågskura bildad stam, fyra gånger av vågskuror delad av blått och silver; IV. I blått fält ett ymnighetshorn av guld.

Alla platser i Landskrona kommun