Lunds kommun har en ovanlig bågform där huvudorten Lund finns längst uu till vänster. Kommunen spänner sig hela vägen ner till Sturups flygplats.

Innanför nuvarande kommunens gränser fanns 1862 utöver Lunds stad 23 landskommuner.

I två kommuner utvecklades municipalsamhällen: Veberöd 1919 – 1957/58 och Dalby 1944-54/55. Dessa avvecklades efter kommunreformen 1952 som skapade storkommuner av Dalby och Veberöd. Utöver dessa bildades även storkommunerna Genarp, Södra Sandby och Torn.

Lund har under de senaste 150-åren växt kraftigt från ett litet akademiskt samhälle till en av Sveriges invånarmässigt största städer. Lunds stad började växa geografiskt med att inkorporera Sankt Peters klosters landskommun (1914), därefter Lunds landskommun i två omgångar (1913, 1944) och Torns landskommun (1967).

I samband med kommunreformen 1971 införlivades Stora Råby landskommun i Lunds kommun. Storkommunerna Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd anslöts 1974.

Blasonering: En sköld av silver, däruti en på grön mark stående krenelerad mur med ett krenelerat porttorn, varöver ett mindre torn samt ett torn på var sida, allt i rött.

Alla platser i Lunds kommun