Skånes största stad har växt fram när Malmö har brett ut sig över slätten. Inom Malmö kommuns nuvarande gränser fanns efter kommunreformen 1862 utöver Malmö stad följande landskommuner: Bunkeflo, Fosie, Glostorp, Husie, Hyllie, Lockarp, Oxie, Södra Sallerurp, Tygelsjö, Västra Klagstorp och Västra Skrävlinge.

Staden expanderade under 1800- och 1900-talen och nya samhällen växte fram i stadens utkanter för att sedan slukas av det växande Malmö.

Limhamns municipalsamhälle bildades 1901 inom Hyllie landskommun. Redan 1906 omvandlades Hyllie och delar av Fosie landskommuner till Limhamns köping. 1915 inkorporerades köpingen i Malmö stad.

1896 bildades Sofielunds municipalsamhälle i Västra Skrävlinge landskommun. Malmö inkorporerade området 1911.

Fosie municipalkommun bildades 1919, men samhället och Fosie landskommun inlemmades i Malmö 1931.

Malmö bredde ut sig och inkorporerade Husie landskommun 1935 och Södra Sallerup 1952.

Samma år skapades storkommunerna Bunkeflo och Oxie söder om Malmö. Dessa kommuner inkorporerades senare av Malmö: Oxie 1967 och Bunkeflo 1971 i samband med kommunreformerna och bildandet av Malmö kommun.

Blasonering: I silverfält ett rött, med gyllene krona krönt griphuvud.

Alla platser i Malmö kommun