Örkelljunga kommun har växt fram från tre landskommuner (Rya, Skånes-Fagerhult och Örkelljunga) som låg i Norra Åsbo härad i Kristianstads län.

Örkelljunga municipalsamhälle bildades 1911 och upplöstes 1952. Samma är införlivades Rya i Örkelljunga landskommun.

Örkelljunga kommun bildades 1971 av Örkelljunga och Skånes-Fagerhults landskommuner.

Blasonering: I blått fält en balkvis ställd störtad kyrkklocka av silver över en av vågskura bildad stam av silver.