Osby kommun ligger i Göinge – gammal snapphanebygd. Kommunen har växt fram kring de två centralorterna Osby och Lönsboda.

Vid kommunreformen 1862 bildades fyra landskommuner på nuvarande kommunens område: Loshult, Osby, Visseltofta och Örkeneds landskommuner.

Stambanan bidrog till att Osby växte. Osby municipalsamhälle bildades 1887 och växte till köping 1937. Osby landskommun inkorporerades i köpingen 1962. Köpingen omvandlades till kommun 1971.

Lönsboda inrättades som municipalsamhälle i Örknereds kommun 1928 och upplöstes 1966.

Osby kommun växte 1974 genom en kommunsammanslagning med Loshult och Örkeneds kommuner samt Visseltofta församling i Vittsjö kommun.

Osby är Skånes nordligaste kommun och gränsar både till Småland och Blekinge.

Kommunhuset ligger på Västra Storgatan 35.

Osby kommun ingår i Hässleholms tingsrätts domkrets.

Blasonering: I fält av silver en grön palmkvist och ett rött gevär i kors.

Alla platser i Osby kommun