Osby växte fram från en gård eller by vid Dreveåns utlopp i Osbysjön. Ordet os betyder åmynning så Osby betyder helt enkelt byn vid åmynningen.

Osby ligger vid en viktig vägkorsning mellan nuvarande Riksväg 23 och Riksväg 15, men under långa tider var det grannbyn Marklunda som frodades av det strategiska läget. Resenärer åt och övernattade på Marklunda gästgivaregård. Numera har raststället Lars Dufva övertagit gästgivaregårdens roll.

Det var järnvägen som helt ändrade de ekonomiska förutsättningarna. Södra stambanan drogs väster om Osby och Marklunda. Sedan Osby station invigdes 1862 hamnade Marklunda helt i skuggan av den växande grannen. Numera består Marklunda mest av ett villaområde inom Osby samhälle.

Osby är kanske mest känt för BRIO och sin position som ett laksakscentrum i Sverige. Numera finns endast museet Lekoseum kvar. Produktionen har flyttat utomlands och huvudkontoret till Malmö.

Det uppstod lite leksaksnostalgi i Osby 2012 när två stora skulpturer, som utgick från två leksaker från konstnären  Peter Apelgrens ungdom, ställdes ut på Prästängen. Skulpturerna heter apan Göran och kaninen Lisa. Efter en del skadegörelse (bland annt brändes den ena skulpturen ner) finns 2020 både Göran och Lisa kvar på sin plats vid Osbysjön.

Alla platser i Osby