Sibbhult är en bruksort på 1400 invånare. Samhället växte fram kring järnväg, stenindustri och två glasbruk som etablerades på 1890-talet.

Att Kristianstad – Immelns järnväg (KIJ) kom att dras via Sibbhult (1886) beror på att den energiske Anders B Nilsson lyckades få en perrong till sitt hem Sibbhultsgården. Perrongen utvecklades till ett stationssamhälle och det gav incitament till att idérika människor flyttade till Sibbhult.

Av de två glasbruken gick det redan från starten 1892 knaggligt för Sibbhults glasbruk norr om stationen, med nedläggning 1903. Det gick det bättre för Färeköps glasbruk grundat 1896 fram till slutet av första världskriget. Högkonjunkturen bröts, glasbrukets huvudägare Elmeverken kunde inte parera detta och gick i konkurs 1921. Glasbruket återuppstod 1922 som ett nytt bolag, men gick åter i konkurs 1928, denna gång definitivt. Glasbrukens historia presenteras på Sibbhults hembygdsgård.

Efter konkursen 1921 reorganiserades glasbrukets armaturavdelning till ett eget bolag Färe Armaturfabrik. Detta företag kom att ledas av den dynamiske Bror (Karlsson) Färe (1888-1963). Företaget växte och dess arvtagare finns numera på Färe Industricenter.

Det är svårt att överskatta Bror Färes betydelse för samhället. För att understryka detta finns en byst av Färe vid Sibbhults kyrka.

Sibbhult ligger mitt i det nordostskånska Stenriket. En besökare kan ta del av Stenriket på Stenindustrimuseet på stationsområdet, samt Lapidariet vid kyrkan.

Alla platser i Sibbhult