Perstorps kommun består av de tidigare landskommunerna Perstorp och Oderljunga.

Perstorps municipalsamhälle inrättades 1935. Orten växte snabbt till att bli köping 1947. Oderljunga landskommun införlivades med Perstorps köping 1952.

1971 omvandlades köpingen till Perstorps kommun.

Blasonering: I blått fält tre bokfruktskålar av guld, ordnade två och en, och däröver en ginstam av guld, belagd med en blå karp med röd beväring.

Alla platser i Perstorps kommun