Nuvarande Simrishamns kommun består av gamla Simrishamns stad samt 19 landskommuner som bildades vid reformen 1862.

Ett flertal municipalsamhällen skapades inom området: Baskemölla (1889), Brantevik (1894), Kivik (1886), Skillinge (1889), Vitemölla (1887), Borrby (1934). Samtliga municipalsamhällen avvecklades under 1950-talet, förutom Skillinge som avvecklades i början på 60-talet.

Vid 1952-års kommunreform skapades storkommunerna Borrby, Brösarp, Hammenhög, Kivik och Tommarp. Simrishamns stad expanderade genom inkorporering av Gladsax, Järrestad och Simris-Nöbbelövs landskommuner.

1969 upplöstes Brösarps och Hammenhögs kommuner. Delar av dessa kommuner tillfördes Simrishamn. Staden inkorporerade dessutom Borrby och Tommarp.

Staden omvandlades till Simrishamns kommun 1971. Kommunen fick sin nuvarande omfattning 1974 då Kiviks kommun anslöts.

Blasonering: Sköld medelst en vågskura delad av guld, vari en röd båt, och blått, vari en fisk av guld med röd beväring, därest dylik skall komma till användning.

Alla platser i Simrishamns kommun