Sjöbo kommun har växt fram från 15 socknar/ landskommuner kring dåvarande köpingen Sjöbo.

Sjöbo inrättades som munipalsamhälle 1898 inom Södra Åsums landskommun. Sjöbo köping skapades vid kommunreformen 1952 genom en sammanslagning av Södra Åsum, Björka samt Ilstorps landskommuner.

Samma år inrättades storkommunerna Bjärsjölagård, Blentarp, Vollsjö samt Östra Färs. Lövestad hade inrättats som municipalsamhälle 1938, men upplöstes i samband med skapandet av storkommunen Östra Färs.

1971 skapades Sjöbo kommun av Sjöbo köping, Blentarp, Vollsjö, Östra Färs samt delar av Bjärsjölagård landskommun.

Blasonering: I fält av guld ett avslitet svart björnhuvud med tunga och tänder röda och däröver en svart ginstam, belagd med en krona av guld.

Alla platser i Sjöbo kommun