Staffanstorps kommun kan leda sin historia tillbaka till 1952, då tolv landskommuner slogs ihop till en storkommun, som gavs namnet Staffanstorp.

Landskommunerna var Bjällerup, Brågarp, Esarp, Flackarp, Görslöv, Knästorp, Kyrkheddinge, Mölleberg, Nevishög, Särslöv, Tottarp och Uppåkra.

Staffanstorp var ett järnvägsknut som låg i Brågarps och Nevishögs landskommuner. Här fanns inte mycket mer än en gästgivaregård och ett sockerbruk.

Den stora kommunreformen 1971 påverkade inte kommunen nämnvärt. Det hade dock funnits en oro om att den lilla kommunen på slätten mellan Malmö och Lund skulle delas och sväljas av de större grannarna. Detta kunde undvikas och kommunen växte kraftigt under framför allt 1970-talet då den erbjöd villatomter till utflyttande Malmöbor.

Järnvägarna till centralorten Staffanstorp är nerlagda. Kommunens järnvägsstation finns i Hjärup vid Södra stambanan.

Blasonering: I fält av guld ett rött lejon med huvudet skilt från bålen och med tunga, tänder och klor blå.

Alla platser i Staffanstorps kommun