Hjärtat i Staffanststorp är gästgiveriet som sedan den danska tiden legat vid korsningen mellan vägarna mot Malmö, Lund, Trelleborg och Dalby.

Viktiga händelser för Staffanstorps utveckling var tillkomsten av järnvägarna Malmö – Dalby och Lund – Trelleborg

Alla platser i Staffanstorp