Inom nuvarande Svalövs kommuns område fanns efter 1862-års kommunreform 15 landskommuner. Det uppstod inga städer eller köpingar, men ett centrum uppstod kring municipalsamhället Svalöv (bildat 1941, upplöst 1952).

Utöver Svalöv fanns även municipalsamhällena Röstånga (1935-1966) och Teckomatorp (1914-1966).

1952 slogs kommuner samman till storkommunerna Kågeröd, Marieholm, Rönneberga, Röstånga, Svalöv och Teckomatorp.

1969 anslöts Kågeröds landskommun till Svalövs landskommun. Samma år upplöstes Rönneberga, Röstånga och Teckomatorps landskommuner och delar av dessa kommuner överfördes till Svalöv.

Svalövs landskommun omvandlades 1971 till Svalövs kommun. I samband med detta överfördes Torrlösa församling i Marieholms landskommun till den nya kommunen.

Blasonering: I grönt fält en såningsman av guld.