Dagens Svedala kommun består av följande landskommuner från kommunreformen 1862: Bara, Bjärshög, Börringe, Hyby, Skabersjö, Svedala, Törringe och Västra Kärrstorp.

Järnvägsamhället Svedala växte och inrättades som municipalsamhälle 1899. Samhället växte och omvandlades till köping 1918/ 1919 när orten bröts ut ur Svedala landskommun. De båda delarna förenades åter när landskommunen anslöts till köpingen 1950.

Kring köpingen skapades vid kommunreformen 1952 storkommunerna Anderslöv, Bara och Månstorp.

En del från Anderslövs kommun överfördes till Svedala 1967. Vid kommunreformen 1971 ombildades köpingen till Svedala kommun. Kommunen utökades 1974 med delar från Månstorps kommun. 1977 inlemmades Bara kommun.

Blasonering: I rött fält tre näverlönnsblad av guld, ordnade två över ett.