Tomelilla kommun har växt fram från ett flertal landskommuner med järnvägsknuten Tomelilla i centrum.

Järnvägen medförde att det inom nuvarande kommunen inrättades två municipalsamhällen: Tomelilla 1887 i Tryde landskommun och Smedstorp 1890 i Smedstrorps landskommun. Smedstorp municipalsamhälle upplöstes 1954.

Tomelilla växte ytterligare och ombildades 1921 till köping genom en utbrytning ur Tryde landskommun. Till den nya köpingen inlemmades även en del av Ullstorps landskommun.

Vid kommunreformen 1952 inkorporerades Benestad, Ramsåsa, Tryda samt Ullstorps landskommuner i köpingen. Samma år skapades även ett par storkommuner: Brösarp, Glemmingebro, Hammenhög, Onslunda, Smedstorp.

1969 uppgick Onslunda, Smedstorp och större delen av Brösarps landskommun samt Östra Ingelstads församling från Hammenhögs landskommun i Tomelilla köping.

Vid bildandet av Tomelilla kommun 1971 tillfördes Tosterups, Bollerups och Övraby församlingar från Glemmingebro kommun.

Blasonering: I rött fält en balkvis ställd flygande glada av silver.

Alla platser i Tomelilla kommun