Ystad utgör centrum i Ystads kommun vars nuvarande område utöver staden bestod av 19 landskommuner vid kommunreformen 1862.

Dessa kommuner slogs gradvis samman till större enheter. 1952 bildades storkommunerna Löderup, Glemmingebro, Herrestad och Ljunits.

Vid kommunreformen 1971 bildades Ystads kommun av Ystads stad, landskommunerna Löderup, Herrestad, Ljunits samt delar av Glemmingebro.

Löberöds municipalsamhälle inrättades 1927 och avvecklades 1958.

Blasonering: I med röda rosor bestrött fält av guld ett upprest krönt, blått lejon med röd krona och beväring.

Alla platser i Ystads kommun