Blasonering: I grönt fält ett andreaskors av guld och däröver en ginstam av guld, belagd med tre upprättstående gröna ekblad bredvid varandra.

Alla platser i Flens kommun