Hoppa till verktygsfältet
Blasonering: I fält av silver ett rött borgtorn med krenelerad väktargång och spetsig tornhuv.