Det finns många sätt at ta sig till Mariefred och Gripsholms slott, framför allt under sommarhalvåret. Från Stadshuskajen i Stockholm har man sen 1903 kunnat ta ångbåten S/S Mariefred. Om man föredrar tåg så är museispårvägen från Läggesta en spännande variant.

Stadens historia börjar med Bo Jonsson Grips bygge på 1370-talet av en borg på en Mälarudde, på Grips holme, alltså som senare övertogs av Gustav Vasa och byggdes ut till det kungliga slottet.

Staden fick sitt namn efter Sveriges enda kartusianerkloster Pax Mariae, Marias fred, som uppfördes så sent som 1493. På samma kulle ligger nuvarande kyrkan.

Mariefred är en av landets bäst bevarade trästäder med plankomgärdade gårdar. Mitt i staden ligger rådhuset som tillkom på Gustav III initiativ. Den är ritad av G.J Cronstedt. Byggnaden har varit allmän rådstuga och fram till 1945 hade stadsfullmäktige sina sammanträden i stora salen. På andra våningen hade borgmästaren sin våning fram till den stora renoveringen av huset som påbörjades 1945. Idag hittar man turistbyrån i den stora salen på bottenvåningen.

Gripsholms värdshus har anor från 1600-talet. På tomten har det förekommit många olika verksamheter. På 1740-talet började textilfabriken ”stoff-och strumpfabriken” tillverka garner och strumpor, senare var det bostäder för arbetare på kronobränneriet från Gustav III  tid, en tid fanns där också ett tryckeri.

Efter en omfattande renovering återinvigdes värdshuset år 1989. Man hittade bland annat rester av det gamla klostrets grundmurar, klosterbrunnar och ett kvarnhjul under tillbyggnaden. Riksantikvarieämbetet har daterat pålarna, som hittades i blåleran på tomten, till vintern  1507. Pålarna har efter torkning och konservering använts till innertaket i Smockska rummet.

Väntsalen vid ångbåtsbryggan är utförd i tidstypisk träarkitektur från 1888. Ursprungligen fanns det två rum till förutom väntsalen. De fungerade som serveringsrum och hamnkontor.