Blasonering: I blått fält en roddbåt med två par åror i guld och däröver en bildad måne i silver.