För närvarande finns platser i följande kommuner

 

 

Blasonering: Sköld, genom en uppåtriktad kil av guld, vari ett avslitet svart griphuvud med näbb och tunga röda, kluven i blått, vari ett krönt S:t Erikshuvud av guld, och i rött, vari ett riksäpple av guld. | Stockholm: I blått fält ett krönt S:t Erikshuvud av guld. | Södermanland: I fält av guld en upprest svart grip med röd beväring, därest sådan skall komma till användning. | Uppland: I rött fält ett riksäpple av guld.