Botkyrka kommun består av de tidigare landskommunerna Botkyrka och Grödinge som skapades vid kommunreformen 1864.

Kommunens centralort Tumba inrättades 1904 som municipalsamhälle i Botkyrka landskommun och upplöstes vid årsskiftet 1956/ 57.

Botkyrka kommun bildades 1971 av Botkyrka och Grödinge landskommuner. 1974 tillkom även Salems kommun, men Salem återfick sin kommunala självständighet 1983.

Blasonering: I rött fält en stående, med gloria försedd Sankt Botvidsbild av guld, hållande i högra handen en yxa och i den vänstra en fisk, båda av silver.