Danderyds kommun har växt fram från landskommunen Danderyd och ett par samhällsbildningar inom denna kommun.

Djursholms växte från 1890-talet fram som ett municipalsamhälle. 1901 växte Djursholm till en köping och bröts ur landskommunen. 1924 ombildades köpingen till Djursholms stad.

Stocksund inrättades 1904 som municipalsamhälle. 1910 bildades Stocksunds köping som bröts ut ur Danderyds landskommun.

Enebybergs villastads municipalsamhälle inrättades 1914 i Danderyds landskommun. Municipalsamhället och landskommunen bildade 1946 Danderyds köping.

1967 inlemmades Stocksunds köping i Djursholms stad. 1970 växte staden med ön Tranholmen som överfördes från Lidingö stad.

Vid 1971-års kommunreform bildades Danderyds kommun av Djursholms stad och Danderyds köping.

Blasonering: I rött fält en sinistervänd spets av silver, och däröver en ginstam av silver belagd med tre röda rosor.