Inom nuvarande Ekerö kommuns gränser fanns efter 1862-års kommunreform landskommunerna Adelsö, Ekerö, Färentuna, Hilleshög, Lovö, Munsö, Skå och Sånga.

Drottningholms municipalsamhälle inrättades 1887 i Lovö landskommun och upplöstes vid årsskiftet 1944/ 45.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Ekerö och Färingsö. 1971 bildades Ekerö kommun av Ekerö och Färingsö landskommuner.

Blasonering: I fält av silver ett balkvis ställt eklöv, längs nerven delat i svart och grönt, förenat med ett balkvis ställt ollon med grön fruktbägare och gyllene frukt.

Alla platser i Ekerö kommun