Huddinge kommun kan spåra sin historia tillbaka till Huddinge landskommun som bildades vid kommunreformen 1862. Kommunen har territoriellt endast förändrats marginellt med mindre gränsjusteringar.

Byggandet av Västra stambanan och Nynäsbanan medförde att det inom landskommunen uppstod mindre stationssamhällen som utvecklades till municipalsamhällen.

Segeltorps municipalsamhälle (1924, upplöst 1953), Huddinge (1924) Hörningsnäs villastads municipalsamhälle (1915), Stuvsta municipalsamhälle (1924), Fullersta municipalsamhälle (1924), Snättringe municipalsamhälle (1928).

Municipalsamhällena förutom Segeltorp upplöstes 1947 och bildade ett gemensamt ”stormunicip”, som i sin tur upplöstes vid årsskiftet 1952/ 53.

Vid kommunreformen 1971 ombildades landskommunen till Huddinge kommun. Huddinge landskommun var vid ombildandet Sveriges till invånarantal (54 732) största landskommun.

Blasonering: I fält av guld en på ett blått treberg stående svart brinnande vårdkase med röd låga.

Alla platser i Huddinge kommun