Järfälla kommun är en av få svenska kommuner som haft en territoriell kontinuitet sedan landskommunen bildades vid kommunreformen 1862. Endast mindre gränsförändringar har skett under kommunens historia.

Landskommunen ombildades till Järfälla kommun 1971. Kommunens centralort är Jakobsberg.

Kommunens läge nordväst om Stockholm har medfört en kraftig befolkningsmässig expansion. 2015 hade kommunen över 72 000 invånare.

Kommunens vapen bygger på Sollentuna härads sigill.

Blasonering: I grönt fält ett stående tillbakaseende lamm av silver med beväpning av guld, hållande med högra frambenet en ginbalkvis ställd, med dubbelkors med svagt utböjda armar försedd stång av guld.

Alla platser i Järfälla kommun