Norrtälje kommun är den till ytan största kommunen i Stockholms län.

Kommunen täcker geografiskt ett område som efter kommunreformen 1862 bestod av Norrtälje stad (stadsrättigheter 1622) och landskommunerna Björkö-Arholma, Blidö, Edebo, Edsbro, Estuna, Fasterna, Frötuna, Gottröra, Husby-Lyhundra, Häverö, Lohärad, Länna, Malsta, Närtuna, Riala, Rimbo, Roslags-Bro, Rådmansö, Rö, Singö, Skederid, Söderby-Karl, Ununge, Väddö och Vätö.

Rimbo municipalsamhälle inrättades 1914 i Rimbo landskommun och upplöstes vid årsskiftet 1957/58.

Kommunreformen 1952 medförde att flera mindre landskommuner slogs samman till storkommunerna Frötuna, Häverö, Knutby, Lyhundra, Roslags-Länna, Sjuhundra, Skepptuna och Väddö. Blidö landskommun kvarstod som fristående kommun.

1967 medförde en del territoriella förändringar inför den stora kommunreformen några år senare. Rimbo landskommun skapades utifrån Sjuhundra landskommun samt Gottröra och Närtuna församlingar från Skepptuna landskommun. Roslags-Länna kommun förlorade Roslags-Kulla församling till Österåkers landskommun.

1971-års kommunreform upprättade Norrtälje kommun utifrån Norrtälje stad och landskommunerna Blidö, Frötuna, Häverö, Lyhundra, Rimbo, Roslags-Länna, Väddö samt Edsbro församling i Knutby landskommun.

Blasonering: I fält av silver ett störtat, svart ankare.

Alla platser i Norrtälje kommun