Nykvarn är en kommun som bröts ur Södertälje kommun 1999. Kommunen bildades av Taxinge och Turinge församlingar samt en del från Västertälje.

Centralort i kommunen är Nykvarn..

Blasonering: I blått en stolpvis ställd slända nedan åtföljd av ett kvarnhjul, allt av guld.