Österåkers nuvarande område bestod efter kommunreformen 1862 av Ljusterö och Roslags-Kulla landskommuner samt större delen av Österåker och Östra Ryds landskommuner.

1952 slogs mindre kommuner samman till storkommunerna Roslags-Länna och Österåker. Ljusterö kvarstod som fristående kommun.

1967 splittrades Roslags-Länna landskommun, vilket medförde att Roslags-Kulla inlemmades i Österåkers landskommun. Även Ljusterö landskommun inkorporerades i Österåkers landskommun detta år.

1971 ombildades Österåkers landskommun till Österåkers kommun. 1974 slogs kommunen samman med Vaxholms kommun. Den nya kommunen kom att heta Vaxholms kommun med centralort i Åkersberga.

Vaxholmsdelen var mycket missnöjd med sammanslagningen och lyckades återfå sin kommunala självständighet 1983. I skilsmässan fick Vaxholm med sig delar som före 1974 hade tillhört Österåker: Bogesundslandet och Resarö. Österåkersdelen återtog sitt gamla kommunnamn och Åkersberga kvarstod som kommunens centralort.

Blasonering: I blått en roslagsskuta av silver med svart brädgång samt vedlast av guld.