Salems kommuns historia sträcker sig tillbaka till 1862-års kommunreform då Salems landskommun bildades. Det kommunala självstyret var upphävt mellan 1974 och 1983 då Salem var en del av Botkyrka kommun.

Rönninge municipalsamhälle inrättades 1915 och upplöstes vid årsskiftet 1957/58.

Salem landskommun ombildades 1971 till Salems kommun. 1974 inlemmades kommunen i Botkyrka kommun. En liten del på 10,4 kvadratkilometer från Salem överfördes till Södertälje kommun. Salem fick inte tillbaka denna del när kommunen åter blev självstyrande 1983.

Blasonering: I fält av guld tre gröna murgröneblad, ordnade två och ett, samt därunder en av vågskura bildad grön stam, belagd med en fisk av guld med röda fenor.