Sigtuna

Sigtuna är svearnas äldsta stad och arkeologiska utgrävningar har gett mycket kunskap om platsen. Staden grundades omkring 980 av Erik Segersäll och här härskade den förste kristna kungen Olof Skötkonung.

Staden byggdes efter en regelbunden plan med långsmala tomter, endast 8 m breda längs en gata som följde den dåtida strandlinjen. Under dagens Stora gatan ligger ett 2-3 meter tjockt kulturlager med början i vikingatiden och framöver. Mitt i staden byggdes biskopens kyrka, den första stenkyrkan i Mälardalen. Rester av murarna finns bevarade på tomten där Sigtuna museum ligger idag.

Under tidig medeltid byggdes ytterligare sju stenkyrkor strax norr om Stora gatan. Tre av dem står kvar som ruiner S:t Per, S:t Lars och S:t Olof. Ett 30-tal runstenar är kända inom det äldsta stadsområdet. Mariakyrkan började byggas 1230 och är i dag den äldsta i bruk varande byggnaden i Sigtuna. Den är byggd i tegel, som då var ett nytt material för byggnader i svearnas land. Stilen är en blandning av romansk och gotisk stil.

Staden blomstrade som handelsplats och kyrkligt centrum, men mot slutet av 1200-talet konkurrerades den ut av Stockholm och Uppsala. Folkmängden minskade och endast drygt hundra invånare, mest fiskare och bönder bodde där på 1700-talet.

Först på 1900-talet levde staden upp igen som kulturellt centrum med grundandet av Sigtunastsiftelsen 1915, Sigtuna folkhögskola och internatskolan Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Den idylliska trästaden intill Mälaren lockar till sig många turister med sin charm.