Södertälje kommun har en av Sveriges äldsta städer som centralort. Äldsta dokumenten för Södertäljes stadsprivilegier är från 1386, men staden är sannolikt betydligt äldre.

Utöver staden bildades vid kommunreformen inom kommunens nuvarande gränser landskommunerna Hölö, Mörkö, Tveta, Vårdinge, Västertälje, Ytterenhörna, Ytterjärna, Östertälje, Överenhörna och Överjärna samt ett område från Salems landskommun.

Järna municipalsamhälle inrättades 1911 i Överjärna landskommun och upplöstes vid årsskiftet 1955/56. Igelsta municipalsamhälle inrättades 1924 i Östertälje landskommun och upplöstes 1953.

Västertälje landskommun inlemmades i Södertälje stad 1946. Ytterenhörna och Överenhörna landskommuner slogs samman 1948 till Enhörna landskommun.

Vid 1952-års kommunreformer skapades storkommunerna Hölö, Järna och Östertälje. Enhörna landskommun förblev oförändrad.

Enhörna landskommun införlivades i Södertälje stad 1967. Några år tidigare (1963) hade Östertälje inlemmats i Södertälje stad.

1971 bildades Södertälje kommun av Södertälje stad, Hölö, Järna och Turinge landskommuner samt Taxinge församling från Mariefreds stad.

Vid Salems kommuns införlivande i Botkyrka kommun tillfördes Södertälje ett område från den upplösta kommunen. Salem återfick sin kommunala självständighet 1983, men Södertälje fick behålla området.

En ny kommun, Nykvarn, bildades 1999 genom en utbrytning av Taxinge och Turinge församlingar samt en liten del som ursprungligen hade tillhört Västertälje.

Blasonering: I blått fält en bild av Sankta Ragnhild med klädnad av silver, krona, gloria och stav av guld samt ett rött grekiskt kors på bröstet.

Alla platser i Södertälje kommun